אודות מחלקת רישוי בניה

מחלקת רישוי בניה עוסקת, במימוש תוכניות בניין עיר החלות במרחב תכנון לוד, ובהתאם להוראות חוק תכנון ובניה ותקנותיו, מסייעת להוציאן מן הכוח אל הפועל באמצעות הוצאת היתרי בנייה בנכסים השונים ברחבי העיר, מטופלת על-ידי המחלקה משלב הגשת הבקשה ועד להפקת היתר הבנייה המבוקש.
כמו כן, המחלקה עוסקת בהנחיית תושבי העיר בכל אותם מקרים בהם הבנייה ו/או השימוש בנכס מחייבים בקשות להקלה ו/או שימוש חורג

הליכי רישוי הבניה המתקיימים במחלקה כוללים:

  • קליטה, בדיקה וליווי של בקשות להיתר בנייה המוגשות לוועדה המקומית לתכנון ובניה – צוות המחלקה מהווה כתובת לצוות המקצועי שמונה על ידי מבקשי היתר הבנייה, ומקדם את הבקשות המוגשות עד לכדי השלמת ההליך.
  • הכנת בקשות להיתר בנייה לדיון בוועדה המקומית וברשות הרישוי.
  • הוצאת היתרי בנייה.

היתרי בניה ניתן להגיש אך ורק במערכת רישוי זמין לפי תקנות התכנון והבניה (ורישוי ובניה), תשע"ו-2016 לאחר קבלת תיק מידע להיתר.

כמו"כ ניתן להגיש בקשה להיתר רק על ידי עורך בקשה, כלומר אדריכל, מהנדס בניין, הנדסאי אדריכלות או הנדסאי בניין הרשום ברשם האדריכלים, מהנדסים או ההנדסאים, בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים ולתקנותיו.

הנחיות כלליות

מידע ליזמים ולתושבים לקראת הוצאת היתר בניה