מחלקת GIS

תפקיד המחלקה ליצור בסיס מידע מרחבי עדכני מהימן ומדויק בתחומים שונים כגון: תכנון, בטחון, חינוך, רווחה, מקרקעין ועוד בשטח השיפוט של העיר. המחלקה מתחזקת ומציגה את המידע במערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) ייעודיות לשימוש עובדי העירייה ולציבור הרחב.

 

משימות

 • איסוף מידע מרחבי מאגפי העירייה השונים, גופים ממשלתיים וחברות פרטיות בתחום שיפוט העיר לוד ויצירת שכבות מידע
 • ניהול אתר ה- GIS העירוני
 • ניהול פרויקטים מרחביים 
 • חלק מצוות החירום העירוני 
 • העלאת מידע מרחבי ל-GIS העירוני הפנים והחוץ ארגוני
 • עדכון שוטף של החומרים המועלים ל-GIS
 • יצירת ארכיוני מידע הנדסיים לשימושים שונים
 • הפקת מפות נושאיות למחלקות העירייה השונות על פי דרישה
 • יצירת ניתוחים מבוססי מיקום לקבלת החלטות
 • הדרכה ותמיכה טכנית למשתמשים על מערכות ה-GIS
 • נציג אגף הנדסה בוועדת השמות העירונית ואחראי על עדכון תוואי ושמות הרחובות החדשים לגורמי ממשל

 

קישורים שימושים