הליך הגשת בקשה להיתר

דרישות להיתרים 

לפניכם רשימת דרישות להיתרים לפי סוגי הבקשות. דרישות אלו הן כלליות ויתכנו דרישות נוספות.

בניה פרטית חדשה

בניה רוויה חדשה

בניה רוויה חדשה וחדר טרנספורמציה

הרחבה בגני אביב

הסדרת מצב קיים ותוספת

חדר טרנספורמציה

מבנה ציבור חדש

בקשה לשימוש חורג

תוספת חדשה למבנה ציבור

מבנה תעשיה חדש

 

הנחיות

הנחיות מרחביות

הנחיות לתוכניות עיצוב ופיתוח

הנחיות תאגיד מי לוד

הנחיות היחידה הסביבתית

 

טפסים להגשת בקשה להיתר

הנחיות כלליות

מידע ליזמים ולתושבים לקראת הוצאת היתר בניה

החלפת מהנדס בקשה

החלפת עורך בקשה

דרישת שילוט להיתר

הצהרת מתכנן שלד בניין (הנדסאי בניין)

הצהרת כמות פסולת בנין

הצהרת מתכנן שלד בנין

הצהרת אחראי לביצוע שלד

הצהרת קבלן

הצהרת מבקש

הצהרת עורך הבקשה

הסברים והצהרה לפרסום הודעה

הצהרה על תליית הודעה בחזית הנכס

טופס להגשת חישובים סטטיים

הצהרה בדבר בניה באזור המיועד לשיקום שכונות

אפשרויות תשלום

  1. כרטיס אשראי - יש להיכנס למערכת התשלומים בקישור הבא: יש להזין מס' משלם ומס' שובר המופיע בראש הטופס.
  2. העברה בנקאית - לפקודת – עיריית לוד, בנק לאומי לישראל בע"מ, סניף לוד 937 חשבון מס' 1900066. בסיום התשלום, לצורך קבלת קבלה והמשך הטיפול בתיקכם, יש לשלוח שובר בצירוף אישור תשלום למייל silvin@lod.muni.il

 

הגשת התנגדויות

ניתן להגיש התנגדויות לבקשות עם הקלות המתפרסמות באתר הוועדה.

כדי להגיש התנגדות יש להיכנס לעמוד הפרסומים, לבחור את הבקשה הרלוונטית וללחוץ על הגשת התנגדות שנמצא בצד השמאלי של שורת הבקשה.