מידע תכנוני

בדיקת זכויות בנייה

זכויות בנייה (או אחוזי בניה) הן אפשרויות הבניה והשימוש הניתנים לגבי קרקע מסוימת. אחוז הבניה מבטא את שטח הרצפה המותר לבניה ביחס לשטח הקרקע עליה מבקשים לבנות.

 

מהו מידע לבירור זכויות?

מידע לבירור זכויות הינו מידע כללי לגבי גוש וחלקה מסוים. המידע יכלול רשימת תוכניות החלות על הקרקע וסטטוס, יעוד ושימושים על פי תוכנית בנין עיר, שטחי בנייה, קווי בניין, גובה, בניין לשימור. כדי לאתר גוש וחלקה יש להזין כתובת מבוקשת במערכת GIS, ולסמן כשכבה פעילה גושים, חלקות ומספרי חלקות.

 

כיצד ניתן לקבל את המידע?

מידע בכתב 

א. לפי סעיף 119א' לחוק התכנון והבניה , הינו מידע כללי לבירור זכויות ולא ניתן להגיש על בסיסו בקשה להיתר. המידע מתקבל תוך 30 ימי עבודה. ניתן להזמינו בדף תשלום מקוון באתר.

ב. לפי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה , תיק מידע להיתר הינו מידע תכנוני שמוגש כחלק מהבקשה להיתר .המידע ניתן דרך מערכת רישוי זמין לעורכי בקשה בלבד.

מידע בעל פה  

קבלת מידע אודות זכויות הבנייה בנכס באגף הנדסה  בשעות קבלת קהל בלבד. המידע יינתן בע"פ בלבד ואינו יכול לשמש כאסמכתא.