עבודות הפטורות מהיתר

במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה. השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים.

 

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הוועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המקומית

קישור לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר. הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים.