טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
236.7504
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים עד 2000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים מעל 2000 מ"ר מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.415 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית עד 10,000 מ"ר מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.950 קיזוז אגרות בניה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.951 קיזוז אגרות בניה כולל הצמדה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.999 קיזוז תשלומים 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00
היטלי פיתוח אגרות בניה ריבית הצמדת ריבית 1.00 1.00
היטלי פיתוח היטלים כללי 10.00.100 הצבת שולחנות או מכשירי מכונות (מקררים) יח' 445.00 480.15
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות מים 2.00.0 == היטל מים == 0.00 0.00
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות מים 2.01.0 מים לשטח בניה למגורים מ"ר 43.16 63.03
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות מים 2.01.1 מים לשטח מגרש למגורים לרבות שטח הבנין מ"ר 9.00 13.14
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות מים 2.01.2 מים לשטח בניה עד - 3.75 מ"ר מגורים, תעשיה ואחר מ"ר 45.30 66.16
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות מים 2.01.3 מים לשטח בניה מעל- 3.75 לפי מ"ק מגורים,תעשיה ואחר מ"ק 15.10 22.05
היטלי פיתוח אגרת הנחת צינורות מים 2.01.4 מים לשטח מגרש לתעשיה ואחר לרבות שטח הבנין מ"ר 9.00 13.14
היטלי פיתוח ביוב 2.01.9 == היטל ביוב === 0.00 0.00
היטלי פיתוח ביוב 2.02.0 ביוב לשטח בניה עד 3.75 מ"ר מגורים תעשיה ואחר מ"ר 74.21 105.93
היטלי פיתוח ביוב 2.02.1 ביוב לשטח מגרש מ"ר 7.45 10.63
היטלי פיתוח ביוב 2.02.2 ביוב לשטח בניה מעל 3.75 מ"ק תעשיה, מגורים ואחר מ"ק 19.80 28.26
היטלי פיתוח כבישים 2.04.0 סעיף ישן - סלילת הכבישים לשטח בניה מ"ר 32.17 46.32
היטלי פיתוח כבישים 2.04.1 סעיף ישן - סלילת הכבישים לשטח מגרש מ"ר 33.96 48.89
היטלי פיתוח תיעול וניקוז 2.04.10 תיעול - לכל מ"ר משטח הקרקע (לרבות קרקע שעליה ניצב בנין) מ"ר 54.61 54.61
היטלי פיתוח תיעול וניקוז 2.04.11 תיעול - בנכס למגורים, לכל מ"ר משטח בנין מ"ר 60.56 60.56
היטלי פיתוח תיעול וניקוז 2.04.12 תיעול - בנכס אחר, לכל מ"ק מנפח בנין מ"ק 17.31 17.31
היטלי פיתוח כבישים 2.04.2 סעיף ישן - סלילת הכבישים לנפח הבנין שלא מגורים מ"ק 10.73 15.45
היטלי פיתוח כבישים 2.04.3 סעיף ישן - סלילת הכבישים לשטח חקלאי מ"ר 4.79 6.90
היטלי פיתוח כבישים 3.01 == סלילת כביש == 0.00 0.00
היטלי פיתוח כבישים 3.01.1 סלילת כביש לשטח קרקע מ"ר 72.77 72.77
היטלי פיתוח כבישים 3.01.2 סלילת כביש לבנין שיעודו מגורים מ"ר 80.70 80.70
היטלי פיתוח כבישים 3.01.3 סלילת כביש לבנין שיעודו מגורים, תעשייה ואחר עד 3.75 מ"ר מ"ר 54.97 85.97
היטלי פיתוח כבישים 3.01.4 סלילת כביש לבנין שיעודו תעשיה, מגורים ואחר מעל 3.75 מ"ק מ"ק 14.66 22.93
היטלי פיתוח כבישים 3.01.5 סלילת כביש לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ר 23.05 23.05
היטלי פיתוח כבישים 3.02 == סלילת מדרכות == 0.00 0.00
היטלי פיתוח כבישים 3.02.1 סלילת מדרכות לשטח קרקע מ"ר 52.69 52.69
היטלי פיתוח כבישים 3.02.2 סלילת מדרכות לבנין שיעודו מגורים מ"ר 58.44 58.44
היטלי פיתוח כבישים 3.02.3 סלילת מדרכות לבנין שיעודו תעשייה, מגורים ואחר עד 3.75 מ"ר מ"ר 40.08 62.68
היטלי פיתוח כבישים 3.02.4 סלילת מדרכות לבנין שיעודו תעשיה, מגורים ואחר מעל 3.75 מ"ק מ"ק 10.69 16.72
היטלי פיתוח כבישים 3.02.5 סלילת מדרכות לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ר 16.70 16.70
היטלי פיתוח כבישים 3.03 == רחוב משולב == 0.00 0.00
היטלי פיתוח כבישים 3.03.1 רחוב משולב לשטח קרקע כולל שטח הבנין מ"ר 125.46 125.46
היטלי פיתוח כבישים 3.03.2 רחוב משולב לבנין שיעודו מגורים מ"ר 139.15 139.15
היטלי פיתוח כבישים 3.03.3 רחוב משולב לבנין שיעודו אחר עד 3.75 תעשייה, מגורים ואחר מ"ר 95.05 148.65
היטלי פיתוח כבישים 3.03.4 רחוב משולב לבנין שיעודו אחר מעל 3.75 תעשייה, מגורים ואחר מ"ק 25.35 39.64
היטלי פיתוח כבישים 3.03.5 רחוב משולב לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ר 39.75 39.75
היטלי פיתוח שצ"פ 3.04.01 היטל שצ"פ לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 25.49 25.49
היטלי פיתוח שצ"פ 3.04.02 היטל שצ"פ לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 21.12 21.12
היטלי פיתוח שצ"פ 3.04.03 היטל שצ"פ לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 6.04 6.04
היטלי פיתוח היטלים כללי 4.00.0 היטלים מקומים יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים כללי 4.01.0 היטלים מקומים יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים כללי 4.02.0 היטלים מקומים יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים כללי 4.03.0 היטלים מקומים יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים כללי 4.04.0 היטלים מקומים יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלים כללי 4.05.0 היטלים מקומים יח' 0.00 0.00
היטלי פיתוח שונות 5.10.0 ארונות תקשורת בזק יח' 1,549.02 1,549.02
אגרות שונות אגרת מידע 10.0 אגרת מידע 204.00 204.00
אגרות שונות אגרת מידע 10.1 אגרת מידע לחלקות גובלות 327.00 327.00
אגרות שונות אגרת מידע 10.10 קיזוז אגרת מידע יח' 0.00 0.00
אגרות שונות אגרת מידע 10.2 אגרת מידע לכל חלקה נוספת יח' 102.00 102.00