ועדת שימור

דמותה הפיזית של העיר לוד, רחובותיה, בנייניה, הצמחייה והנופים, משקפים את התהליכים והתמורות שעברה העיר לאורך ההיסטוריה שלה. כל שלטון, קבוצה דתית או אתנית והתושבים השונים השאירו בה את חותמם ואת הזיכרון של יחסי הגומלין ביניהם. לטובת תושבי העיר ולמען דורות העתיד פועל אגף תכנון ועיצוב העיר לתעד, לשמר ולספר את סיפורה של העיר באמצעות הרחובות, הבניינים, הנופים והשטחים הפתוחים בה.

תחומי אחריות עיקריים בתחום שימור המבנים:

  • רישוי במבנים ומתחמים לשימור (בקשה להיתר, רישוי עסקים, שילוט עסקי , שילוט היסטורי )
  • ייזום וליווי תכניות בניין עיר הנוגעות למבנים ומתחמים המוגדרים או מיועדים לשימור בעיר 
  • ריכוז פעילות הועדה העירונית לשימור מבנים ואתרים 
  • ייזום, קידום וליווי פרויקטים של שיפוץ מבנים ומתחמים לשימור 
  • ייזום וקידום סקרי שימור למתחמים בעיר ועדכון רשימת השימור העירונית 

באתר ה-GIS העירוני ניתן למצוא מידע ראשוני על מבנים ואתרים שהוכרזו לשימור וכן על אלו שנמצאו פוטנציאליים לשימור במסגרת סקר לשימור מבנים שנערך בעיר. תחת שכבות, יש לחפש "שימור". מידע זה הינו ראשוני בלבד ואינו מחייב. מידע מלא יינתן רק על ידי מחלקת מידע תכנוני בהתאם לנהלים המפורסמים באתר.

לתשומת ליבכם, בעת הגשת היתר בניה בתחום מבנה או אתר שהוכרז לשימור, יש לפעול לפי הנחיה מרחבית מספר 10016:

הנחיה מרחבית 10016 - הנחיות להכנת תיק תיעוד ותיק תיעוד מקדים למבנה או אתר לשימור

 

פרוטוקולים של ועדת שימור:

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 15/03/21

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 05/08/19

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 07/04/19

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 28/01/19

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 11/06/18

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 26/03/18

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 27/12/17

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 19/09/17

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 18/06/17

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 22/03/17

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 21/09/16

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 06/04/16

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 17/02/16

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 09/12/15

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 08/09/15

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 29/07/15

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 28/06/15

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 29/10/14

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 31/05/12

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 02/11/11

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 28/07/11

פרוטוקול ועדת שימור מתאריך 29/05/11