מחלקת תנועה

מנהל מחלקת תנועה: אינג' פנחס ישראלי

כתובת: בר כוכבא 2 אגף הנדסה
טלפון: 08-9279049

לתיאום פגישה יש לשלוח מייל: pinii@lod.muni.il

לקביעת פגישה בטלפון: 08-9279997

מחלקת תנועה עוסקת בכל הקשור לתכנון התנועה הכולל הסדרי תנועה וחניה כולל הסדרים זמניים, מערכת הרמזורים, תמרור וסימון מערכת הדרכים ברחבי העיר. 

כמו כן אחראית להכנת סדר יום לוועדת התנועה העירונית (מקומית ומרכזית) וכל הנלווה אליה. 
המחלקה אחראית גם למתן אישורים לתכניות תנועה וחניה הנלוות להיתרי בנייה ולתב"עות. 
המחלקה נותנת מענה לפניות תושבים בנושאי תנועה חניה ובטיחות ברחבי העיר, וכן מענה וסיוע למחלקות השונות  בעירייה בכל הקשור לנושא התנועה והתחבורה ברחבי העיר.

המחלקה אחראית גם על תיאום מול גורמי חוץ ופנים הפועלים בעיר ובסביבתה, והמשפיעים או מושפעים מנושאים הקשורים לתחבורה  ברחבי העיר ובכניסות וביציאות אליה.

בנוסף המחלקה משתתפת בליווי תכניות אב, ובנושאים רלוונטיים אחרים.

 

ועדת תנועה מקומית

  • ישיבות הוועדה נערכות בתדירות של אחת לשלושה חדשים.
  • משתתפים אנשי מקצוע מתחום התחבורה והבטיחות בדרכיםּ נציגי התחבורה הרלוונטיות.
  • תשובות לתושבים והחלטות הועדה תפורסמנה לפונים בלבד, אחרי אישור הפרוטוקולים.
  • נושאים כמו בקשות לחניית נכים, שינויים בהסדרי תנועה, ובטיחות בדרכים מועלים בישיבות. 

חשוב לציין כי נושאים של ניהול תווי חניה, חניות נכים ומידע אודות דו"חות באחריות מחלקת חניה ופיקוח ובניהול שלי שמחוני בטלפון מספר 08-9279966