תמ"א 38

על מנת לבחון את האפשרות לקדם תמ"א 38 בבניין מגורים, עליכם למלא טופס המהווה שלב הכרחי לתחילת התהליך.
את הטופס יש למלא בליווי צוות "המבואה" – המינהלת להתחדשות עירונית בלוד.
משרדי המבואה נמצאים בכתובת החשמונאים 25, לוד.
טלפון ליצירת קשר: 076-530-0500. דוא"ל: atara@calcalitlod.co.il


ככל שבאימות הנתונים יימצא כי הבניין עומד בתנאי הסף לקידום תמ"א 38, יהיה עליך להמציא גם את המסמכים הבאים לשם קידום התהליך:

עם פתיחת התיק, תעבור הבקשה בדיקות תכנוניות, חברתיות וכלכליות ובמידה ותמצא ראויה ותאושר על ידי אגף תכנון עיר, תתאפשר תיק בקשה להיתר מול מחלקת רישוי בניה.

לידיעתכם, תנאי לפתיחת תיק הוא עמידה בתנאי תמ"א 38 על נספחיה. כמו"כ עבור הגשת בקשה להיתר מתוקף תמ"א 38 לא תידרש הוצאת תיק מידע.