תמ"א 38

תושב \ יזם יקר,


על מנת לבחון את האפשרות לקדם תמ"א 38 בבניין מגורים, עליך למלא טופס המהווה שלב הכרחי לתחילת התהליך.
את הטופס יש למלא בליווי צוות "המבואה" – המינהלת להתחדשות עירונית בלוד.
משרדי המבואה נמצאים בכתובת החשמונאים 25, לוד.
טלפון ליצירת קשר: 076-530-0500. דוא"ל: atara@calcalitlod.co.il

אתר "המבואה"


ככל שבאימות הנתונים יימצא כי הבניין עומד בתנאי הסף לקידום תמ"א 38, יהיה עליך להמציא גם את המסמכים הבאים לשם קידום התהליך:
• טופס הגשה בקשה לקידום תמ"א 38 במבנה מגורים
• היתר בניה קיים של הבניין
• אסמכתא לשנת הקמת הבניין
• תמונות מצב קיים מכל 4 חזיתות המבנה
• מומלץ (אך לא הכרחי) לצרף תצ"א/מפה של המבנה עליו מוגש הבקשה.

עם פתיחת התיק, תעבור הבקשה בדיקות תכנוניות, חברתיות וכלכליות ובמידה ותמצא ראויה ותאושר על ידי אגף תכנון עיר, תתאפשר תיק בקשה להיתר מול מחלקת רישוי בניה.

לידיעתך:

  • תנאי לפתיחת תיק הוא עמידה בתנאי תמ"א 38 על נספחיה.
  • עבור הגשת בקשה להיתר מתוקף תמ"א 38 לא תידרש הוצאת תיק מידע.