תכניות אב ומדיניות

מסמך מדיניות להתחדשות עירונית

מסמך המדיניות נועד לרכז את המידע אודות המצב הקיים והמוצע בתחום המרחב הותיק של העיר, להציג את הידע שנצבר בתהליכי ההתחדשות הקיימים בנוגע למאפייני ומשמעויות הליכי ההתחדשות העירונית השונים, להתוות את הדרך להמשך תהליכי ההתחדשות העירונית בעיר ולהנגיש את הכללים העירוניים לקידום תכנון וביצוע של מתחמי התחדשות עירונית.

תכנית אב לשטחים פתוחים

תכנית האב לשטחים פתוחים נערכה על ידי אדריכלי הנוף מוריה סקלי וקודמה על ידי אגף הנדסה. במסגרת התכנית מופו השטחים הפתוחים בעיר, שימושים ציבוריים ורמת השרות של שטחים אלו לשכונות וקהילות בעיר.
התכנית יצרה מתווה לפיתוח עתידי של העיר מבחינת מערך השטחים הפתוחים ואפיונם תוך יצירת טקטיקות לפיתוח מיידי של המרחב הציבורי.

תכנית אב לתחבורה

עיריית לוד מקדמת בימים אלה עדכון לתכנית אב לתחבורה אשר מטרתה המרכזית הינה התאמת מערכת התחבורה לכל הפעילויות בעיר ומשתמשי הדרך השונים.

פרוגרמה חכמה לצרכי ציבור

הפרוגרמה "החכמה" לעיר לוד מציגה תחזית צרכים למוסדות ושטחי ציבור עד לשנת 2028 ומייצרת תשתית מידע לצורך קבלת החלטות בנושא הקצאת קרקע ותכנון שטחי ציבור.