שכונת ניר צבי שיווק 1

לנוחיותכם, מצורפים קישורים למסמכי התב"ע (תמל/ 1087) ומסמכי התכנית של השכונה:

 

תמל/1087 לוד - הרובע המערבי

קישור למסמכי תמל/1087 הרובע המערבי - לוד

 

תכנית בינוי ופיתוח קנ"מ 1:500 לשיווק 1

(אושרה בועדת משנה לתכנון ובניה לוד מס' 157 בתאריך 21/01/2020)

נספח הנחיות מילוליות