אודות אגף תכנון ועיצוב העיר

אגף תכנון ואדריכלות העיר אמון על כלל תהליכי התכנון בעיר, החל מתכנון אסטרטרגי כלל-עירוני, ייזום תכניות אב ומסמכי מדיניות, דרך קידום תכניות מפורטות ביוזמת הרשות המקומית ועד ליווי תכניות מפורטות של יזמים פרטיים.

האגף מוביל את התפיסה העיצובית של העיר ומלווה בתכנון את כלל פרויקטי הבינוי והפיתוח העירוניים: 

מבני חינוך וציבור, חידוש רחובות קיימים, הקמת פארקים וגינות בשכונות הותיקות והחדשות. כמו כן, האגף מתווה את העיצוב האדריכלי של הבניה הפרטית בעיר דרך הנחיות מרחביות ומהווה גורם מאשר לתכניות עיצוב, פיתוח ועיצוב אדריכלי למתחמי מגורים.

האגף אמון על מתן חוות דעת תכנוניות בהתייחס לתכניות מתאר ארציות ומחוזיות, חקיקה חדשה, תקנות חדשות ולמדיניות העירונית. האגף מנהל מסד נתונים תכנוני עדכני המשרת כלל אגפי העירייה וכן גופים ממשלתיים לצורך ניתוח הצרכים העירוניים העתידיים וקבלת החלטות מבוססת נתונים.

האגף מקדם חשיבה רוחבית בין מחלקות ואגפי עירייה שונים בכדי לאתר הזדמנויות תכנון במרחב העירוני באופן משולב והוליסטי הנותן ביטוי למגוון הצרכים- תרבות, רווחה, חינוך, ספורט ונופש.

 

תפקידי אגף תכנון ואדריכלות עיר

 

תכנון אסטרטגי וארוך טווח

איסוף מידע עירוני, כתיבת פרוגרמות לצרכי ציבור ומסמכי מדיניות בנושאים מגוונים ובתוכם התחדשות עירונית, שטחים פתוחים, מבני ציבור וכד׳

תכנון יזום

האגף מקדם תוכניות בהנחיית הנהלת העיר בקנה מידה שונים - תוכניות בסמכות מקומית, בסמכות מחוזית, תוכניות בסמכות ותמל וות״ל. האגף יוזם תכנון התחדשות עירונית בין השאר בשיתוף המנהלת להתחדשות עירונית , תוכניות סטטוטוריות ותוכניות לביצוע .

תכנון אורבני

יזום וליווי תוכניות לפיתוח מרחב ציבורי, תשתיות עירוניות בכללם שבילי אופניים ונתיבי תחבורה ציבורית, ליווי תכנון מבני ציבור וכתיבת הנחיות מרחביות כמו גם ליווי תכנון תוכניות 1:500 למתחמי בינוי חדשים בהיקפים גדולים הכלולים בהסכם הגג.

מחלקת תכנון

מלווה תוכניות המוגשות לעירייה על ידי יזמים ומגישים פרטיים משלב פתיחת התיק עד מתן תוקף. תוכניות יזמיות להתחדשות עירונית כמו גם תוספת זכויות ושינויים סטטוטוריים במגרשים פרטיים.

מחלקת תחבורה

תכנון מערכת התחבורה הציבורית, שבילי האופנים וצירי ההליכה תוך התממשקות עם התכנון העירוני המקודם.

מחלקת GIS

מיפוי פיתוח, פרויקטי ביצוע ותכנון בעיר ליצירת מידע אמין ומעודכן לשרות העיר והציבור. 

האגף מקדם חשיבה רוחבית בין מחלקות ואגפי עירייה שונים בכדי לאתר הזדמנויות תכנון במרחב העירוני באופן משולב והוליסטי הנותן ביטוי למגוון הצרכים- תרבות, רווחה, חינוך ספורט ונופש.

 

קבלת קהל ותיאום פגישות

קבלת קהל במחלקת תכנון עיר ביום שני בין השעות 8:30 עד 12:00 וביום רביעי בין השעות 13:00 עד 15:00.

לתיאום פגישה או קבלת מידע מיתר עובדי האגף יש לפנות אליהם בכתובות המייל כמפורט בדף קבלת קהל וטלפונים.