אגף תכנון ועיצוב העיר

אגף תכנון ועיצוב העיר אמון על כלל תהליכי התכנון בעיר ובכללם תכנון אסטרטגי כלל-עירוני, תכנון עירוני מתארי, תכניות אב ומסמכי מדיניות, תכניות מפורטות אותן מגישה הרשות המקומית וליווי תכניות מפורטות של יזמים פרטיים.

האגף אמון על עיצוב המרחב הציבורי בעיר ומוביל את תפיסת העיצוב של כלל הבינוי בעיר; מנחה ומלווה את תהליכי התכנון לביצוע של כלל הבינוי והפיתוח בעיר: מבני חינוך וציבור, חידוש רחובות קיימים, הקמת פארקים וגינות בשכונות הוותיקות והחדשות.

האגף מתווה את העיצוב האדריכלי של הבניה הפרטית בעיר באמצאות הנחיות מרחביות ומהווה גורם מאשר לתכניות עיצוב ופיתוח ועיצוב אדריכלי למתחמי מגורים.

האגף אמון על מתן חוות דעת תכנוניות בהתייחס לתכניות מתאר ארציות ומחוזיות, חקיקה חדשה, תקנות חדשות ולמדיניות העירונית.

האגף מנהל מסד נתונים תכנוני עדכני המשרת כלל אגפי העירייה וכן גופים ממשלתיים לצורך ניתוח הצרכים העירוניים העתידיים וקבלת החלטות מבוססת נתונים.

האגף אמון על שימור האתרים ההיסטוריים של העיר.

האגף מקדם חשיבה רוחבית בין מחלקות ואגפי עירייה שונים בכדי לאתר הזדמנויות תכנון במרחב העירוני באופן משולב והוליסטי הנותן ביטוי למגוון הצרכים- תרבות, מורשת, חברה, רווחה, חינוך, ספורט ופנאי.

 

תפקידי אגף תכנון ואדריכלות עיר

  • תכנון אסטרטגי וארוך טווח - איסוף מידע עירוני, כתיבת פרוגרמות לצרכי ציבור ומסמכי מדיניות בנושאים מגוונים ובתוכם התחדשות עירונית, שטחים פתוחים, מבני ציבור וכדו׳.
  • תכנון יזום - קידום תוכניות בהנחיית הנהלת העיר בקנה מידה שונים - תוכניות בסמכות מקומית, בסמכות מחוזית, תוכניות בסמכות ותמל וות״ל. האגף יוזם תכנון התחדשות עירונית בין השאר בשיתוף המנהלת להתחדשות עירונית, תוכניות סטטוטוריות ותוכניות לביצוע.
  • תכנון אורבני - יזום וליווי תוכניות לפיתוח מרחב ציבורי, תשתיות עירוניות בכללם שבילי אופניים ונתיבי תחבורה ציבורית, ליווי תכנון מבני ציבור וכתיבת הנחיות מרחביות כמו גם ליווי תכנון תוכניות 1:500 למתחמי בינוי חדשים בהיקפים גדולים הכלולים בהסכם הגג.
  • מחלקת תכנון - מלווה תוכניות המוגשות לעירייה על ידי יזמים ומגישים פרטיים משלב פתיחת התיק עד מתן תוקף. תוכניות יזמיות להתחדשות עירונית כמו גם תוספת זכויות ושינויים סטטוטוריים במגרשים פרטיים.
  • מחלקת תחבורה - תכנון מערכת התחבורה הציבורית, שבילי האופנים וצירי ההליכה תוך התממשקות עם התכנון העירוני המקודם.
  • מחלקת GIS - מיפוי פיתוח, פרויקטי ביצוע ותכנון בעיר ליצירת מידע אמין ומעודכן לשרות העיר והציבור. 

האגף מקדם חשיבה רוחבית בין מחלקות ואגפי עירייה שונים בכדי לאתר הזדמנויות תכנון במרחב העירוני באופן משולב והוליסטי הנותן ביטוי למגוון הצרכים - תרבות, רווחה, חינוך ספורט ונופש.

 

מחלקות האגף

תכנון העיר: ייזום וקידום תכניות בניין עיר בכל הרמות ומול כל מוסדות התכנון הכוללות: התחדשות עירונית, תכנון מתארי מפורט, תכניות אסדרה וקידום תכניות המוגשות על ידי יזמים.

עיצוב העיר: ייזום וליווי תכניות לפיתוח המרחב הציבורי, ניסוח תפיסת התכנון הנופי והציבורי, עיצוב תשתיות תחבורה עירוניות ובכללם רחובות, שבילי אופניים ונתיבי תחבורה ציבורית, ליווי תכנון מבני ציבור, כתיבת הנחיות מרחביות כמו גם ליווי תכנון תכניות 1:500 למתחמי בינוי חדשים בהיקפים גדולים. כמו כן אמון האגף על קידום תכניות שימור אתרים הסטוריים וריכוז וועדת השימור העירונית.

תכנון ארוך טווח ואסטרטגי: איסוף וניתוח מידע עירוני, כתיבת פרוגרמות לצרכי ציבור ומסמכי מדיניות בנושאים מגוונים ובתוכם התחדשות עירונית, תחבורה בת קיימא, שטחים פתוחים, תכנון ארוך טווח של צרכי הציבור, מבני ציבור, סוגיות דיור ותעסוקה, וכד׳

תכנון חברתי ושימור מורשת: איסוף מידע עירוני אודות צרכים חברתיים וקהילתיים והטמעתם במלאכת התכנון העירוני ועיצוב המרחב הציבורי, ניסוח תהליכי תכנון משתפים והטמעתם, פיתוח שותפויות בין אגפיות בין תחומי התכנון, החברה התרבות המורשת והתיירות.

 

קבלת קהל ותיאום פגישות

קבלת קהל במחלקת תכנון עיר ביום שני בין השעות 8:30 - 12:00, וביום רביעי בין השעות 13:00 - 15:00.

לתיאום פגישה או קבלת מידע מיתר עובדי האגף יש לפנות אליהם בכתובות המייל כמפורט בדף קבלת קהל וטלפונים.