תיאום הנדסי

תיאום הנדסי עוסק בתיאום פעולות בשטח הציבורי אשר יוצר או עלול ליצור הפרעה לציבור כגון:

  • הנחה והעתקת תשתיות פרטיות וציבוריות בשטחי ציבור.
  • קרצוף וריבוד כבישים.
  • שינוים גאומטריים במדרכות וכבישים.
  • העמדת פיגום ו/או ביצוע עבודות במדרכה.
  • הובלת פרטים מיוחדים לאתרי בנייה כמו עגורנים הדורשים סידורי תנועה מיוחדים.
  • הפרעה זמנית לתנועה ולציבור במהלך ביצוע עבודות.
  • הוצאות אישורים לגורמי התשתית הציבוריים (חברת החשמל, בזק, הוט, פרטנר, סלקום, תאגיד המים, מקורות, קצצ"א, נתיבי הגז הטבעי וכו').

 

סוגי תיאום הנדסי

  • היתר חפירה - היתר עבודה שמהלכה חופרים בקרקע.
  • היתר עבודה בדרך - היתר עבודה שבו יש רק הפרעה לתנועה ללא חפירה. 
  • היתר עבודה שנתי - היתר עבודה עבור אחזקה שוטפת לקבלי העירייה ולחברות שיש להם תשתיות בעיר ונדרשות לבצע תיקוני חירום.

 

פרטי יצירת קשר

ורד חג'ג', מזכירת סגנית מהנדסת העיר ואגף ביצוע: veredh@lod.muni.il

שמוליק סולניצקי מנהל מחלקת תשתיות ופיתוח: shmooliks@lod.muni.il

 

טפסים