קבלת קהל

שעות קבלת קהל

יום ראשון בין השעות 11:30 - 15:30
יום רביעי בין השעות 08:30 - 13:00

תאום פגישות עם מנהלי המחלקות ומהנדס העיר בתאום מראש בלבד עם מזכירות המחלקות השונות.

מענה טלפוני

לא יינתן מענה טלפוני בזמן קבלת קהל