אודות תיאום הנדסי

 

תיאום הנדסי עוסק בתיאום פעולות בשטח הציבורי אשר יוצר או עלול ליצור הפרעה לציבור כגון:

  • הנחה והעתקת תשתיות פרטיות וציבוריות בשטחי ציבור.
  • קרצוף וריבוד כבישים.
  • שינוים גאומטריים במדרכות וכבישים.
  • העמדת פיגום ו/או ביצוע עבודות במדרכה.
  • הובלת פרטים מיוחדים לאתרי בנייה כמו עגורנים הדורשים סידורי תנועה מיוחדים.
  • הפרעה זמנית לתנועה ולציבור במהלך ביצוע עבודות.
  • הוצאות אישורים לגורמי התשתית הציבוריים (חברת החשמל, בזק, הוט, פרטנר, סלקום ,תאגיד המים, מקורות, קצצ"א, נתיב הגז הטבעי, וכו' ).

 

סוגי תיאום הנדסי:

היתר חפירה:  היתר עבודה שמהלכה חופרים בקרקע.

היתר עבודה בדרך:  היתר עבודה שבו יש רק הפרעה לתנועה ללא חפירה. 

היתר עבודה שנתי:  היתר עבודה עבור אחזקה שוטפת לקבלי העירייה ולחברות שיש להם תשתיות בעיר ונדרשות לבצע תיקוני חירום.

 

 

פרטי יצירת קשר:

 רוית בני מנהלת מדור בינוי ותשתיות : ravitb@lod.muni.il

  שמוליק סולניצקי מנהל מחלקת תשתיות ופיתוחshmooliks@lod.muni.il

 

 

איתור לפי תאריך ישיבה

איתור לפי תאריך ישיבה

*חובה למלא אחד מהשדות הבאים