איתור גוש וחלקה

יש להזין כתובת מבוקשת במערכת GIS.

בGIS יש לסמן כשכבה פעילה גושים, חלקות ומספרי חלקות.

מערכת GIS