בקשה להקלות

נוהל בקשה לפרסום הקלות לפי סעיף 149

איתור לפי תאריך ישיבה

איתור לפי תאריך ישיבה

*חובה למלא אחד מהשדות הבאים