אודות מחלקת רישוי בניה

 

מחלקת רישוי בנייה אחראית על יישום הוראות הבנייה שנקבעו בתכניות החלות במרחב התכנון של לוד , ובהתאם להוראות חוק תכנון ובניה ותקנותיו. 
כל בנייה במרחב הרשות, אשר מצריכה היתר בנייה, מטופלת על-ידי המחלקה משלב הגשתה ועד להפקת היתר הבנייה המבוקש.

הליכי רישוי-הבניה המתקיימים במחלקה הכוללים:

  • קליטה, בדיקה וליווי של בקשות להיתר-בנייה המוגשות לוועדה המקומית לתכנון ובניה – צוות המחלקה מהווה כתובת לצוות המקצועי שמונה על-ידי מבקשי היתר-הבנייה, ומקדם את הבקשות המוגשות עד לכדי השלמת ההליך.
  • הכנת בקשות להיתר-בנייה לדיון בוועדה המקומית וברשות הרישוי.
  • הוצאת היתרי-בנייה.

היתרי בניה ניתן להגיש אך ורק במערכת רישוי זמין לפי תקנות התכנון והבניה (ורישוי ובניה), תשע"ו-2016 לאחר קבלת תיק מידע להיתר.

לתשומת לבך

ניתן להגיש בקשה להיתר רק על ידי "עורך בקשה" כלומר אדריכל, מהנדס בניין , הנדסאי אדריכלות או הנדסאי בניין הרשום ברשם האדריכלים, מהנדסים או ההנדסאים, בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים ולתקנותיו.

הנחיות כלליות

מידע ליזמים ולתושבים לקראת הוצאת היתר בניה