הזמנת מידע

אזרח יקר אם ברצונך הליך של בניה, מסלולך הוא תיק מידע להיתר, ולכן עליך לסמן תיק מידע להיתר בלשונית.
אם ברצונך לקבל מידע לצורך כללי כגון קניה, בדיקת כדאיות זכויות כלליות וכד' עליך לסמן מידע תכנוני לבירור זכויות בלשונית.

שים לב לא ניתן להגיש בקשה להיתר עם מידע תכנוני לבירור זכויות.

סוג המידע:

*חובה לבחור את סוג המידע

תיק מידע להיתר

תשלום אגרת מידע עבור בקשה למידע להיתר אשר תוגש במערכת רישוי זמין בלבד


התשלום לצורך הגשת בקשה למידע להיתר במערכת רישוי זמין בהתאם לרפורמה תיקון 101 לחוק.
על עורך הבקשה להטמיע את אגרת המידע והקבלה באתר רישוי זמין.

המידע לצרכי בניה יתקבל אך ורק דרך הרישוי הזמין לאחר איסוף הנתונים, ולא דרך הועדה.
קישור לרישוי זמין

לאיתור גוש וחלקה ניתן להעזר באתר ה GIS של העירייה
או באתר GOVMAP

הזמנת דף מידע לבירור זכויות ותשלום אגרת מידע

בקשת מידע על פי סעיף 119 א' לחוק

בהתאם לסעיף א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות
הנוגעות לקרקע בין שהם תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף
77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.

ניתן לקבל מידע באמצעות אתר זה בשני אופנים:
- משלוח בדואר רשום
- השארת מספר טלפון אליו יתקשר נציג הועדה להודיע כי החומר מוכן על מנת שתוכל/י לבוא
ולאסוף את המידע באופן ידני מהועדה.


לאיתור גוש וחלקה ניתן להעזר באתר ה GIS של העירייה
או באתר GOVMAP

להזמנת דף מידע ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

להזמנת דף מידע ללא כרטיס אשראי נא לפנות לוועדה

כתובת הנכס:

מקרקעי הנכס:

  גוש חלקה מגרש חלקה צמודה  

סה"כ לתשלום:         

פרטי מזמין דף המידע: