סקייטפארק

כיכר ברחוב פלומניק שלמה המלך

חידוש רחוב שדרות הציונות שלב א

פארק בשכונת שער העיר

פיתוח שדרות ירושלים שלב א