6635

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
לוד

7156
 • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

  בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה
  הוועדה המקומית עוברת לעבודה במערכת רישוי זמין
  לידיעתכם - החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר.
  ניתן להגיש בקשות למידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות שבאתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה

שינויים בשעות קבלת קהל

החל מתאריך 1.12.17 יחול שינוי בימי קבלת קהל.

להלן הזמנים שנקבעו:

יום ראשון בין השעות 11:30 עד 15:30

יום רביעי בין השעות 8:30 עד 13:00

 

חדשות

 • אושרה הנחיה מרחבית חדשה

  אושרה הנחיה מרחבית חדשה מס' 10017 בנושא "עבודות פטורות מהיתר הטעונות דיווח בבניה חדשה למגורים". ההנחיות אושרו בועדה בתאריך 30.12.18 וייכנסו לתוקפן 30 יום מפירסומן. ניתן לצפות בהנחיות בלשונית "הנחיות מרחביות" באתר

 • התחדשות עירונית

  בכל שאלה או בקשה למידע בנושא התחדשות עירונית יש לפנות:

  לגב' עטרה רוזנבלום  - מנהלת להתחדשות עירונית / מנהלת תחום הסברה ופניות ציבור או לאדר' שולמית ישר – אדר' המנהלת   076-5300500

 • הודעה לעורכי הבקשה - 08/02/2018

  השתלמות עורכי בקשה בשיתוף מינהל התכנון

 • 02/02/2017

  לידיעתכם, ניתן לשלם אגרות מידע בעמוד תשלומים

 • 25/01/2017

  עודכן באתר נוהל הכנת מפת מדידה לבקשה למידע להיתר

 • 03/08/2014

  החל מתאריך 1 לאוגוסט 2014 יכנסו לתוקף תקנות לפטור מהיתר בניה

 • 10/04/2013

  תכנית המתאר החדשה לעיר הומלצה לאישור על ידי הועדה המקומית

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.